Perjalanan menuju kesadaran kepada Allah SWT membutuhkan semangat perjuangan yang tak pernah surut. Seorang hamba pasti akan digoda, dilemahkan dan disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya.

Berbekal keyakinan kepada Allah, seorang hamba akan dikuatkan langkahnya. Sebagaimana firman-nya.

الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

Semoga hamba-hamba yang bersungguh-sungguh untuk wushul kepadanya benar-benar dikuatkan langkahnya, diberi kesabaran yang luar biasa.